SYSTEM RYNNOWY BRYZA

Firma TRAFFIC - generalny dystrybutor systemu rynnowego Cellfast BRYZA na Podlasiu.

Sprzedaż hurtowa: tel. 662 175 721

Obsługujemy odbiorców hurtowych z województw: podlaskie, mazowieckie, lubelskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie.

Zaufaj nam - zapewniamy najwyższe możliwe rabaty i optymalną częstotliwość dostaw.

BRYZA to innowacyjny na naszym rynku system rynnowy, wprowadzony do sprzedaży na początku 2004 roku. Spostrzeżenia poczynione wobec dostępnych systemów rynnowych, pozwoliły stworzyć nowatorski produkt pozbawiony wad już istniejących.

Doświadczenie inżynierskie, innowacyjne technologie oraz surowce najwyższej jakości poparte wieloletnim doświadczeniem w obróbce tworzyw sztucznych, zaowocowały stworzeniem idealnego produktu oraz wiodącej marki, wnosząc najwyższą jakość w branży.

Priorytetem producenta jest spełnienie wymagań naszych Klientów pod względem estetycznym, praktycznym i technicznym. Właściwości estetyczne stają się coraz istotniejszym kryterium mającym wpływ na zastosowanie danego tworzywa, producent jednak pamięta o wysokiej trwałości swoich produktów. Zrobione z PVC elementy charakteryzuje mała masa, wysoka odporność na warunki atmosferyczne, trwałość koloru potwierdzona testami laboratoryjnymi oraz symulacjami starzenia wykonanymi zgodnie z wymogami norm.

Wysoka estetyka klasycznych kształtów, prostota montażu, skuteczne łączenie uszczelkowe oraz gama siedmiu dostępnych barw w 4 rozmiarach, pozwoli dopasować produkt do  Państwa potrzeb. BRYZA to kompletny system w skład którego wchodzą rynny o przekroju półokrągłym, o klasycznym wywinięciu, w 4 średnicach 75, 100, 125, 150 mm, z kompletem kształtek jak również rur spustowych w 3-ech średnicach Ø 63, Ø 90, Ø 110, system produkowany jest w następujących kolorach: białym, brązowym, czerwonym, grafitowym, ceglastym, zielonym.

 

W skład oferty wchodzą systemy o różnych przeznaczeniach:

Niewielkie budynki mieszkalne, wiaty, garaże, balkony, mansardy zastosuj system 75 (rynna 75mm wraz z rurą spustową 63mm)

Domy jednorodzinne, małe oraz nieduże magazyny, sklepy oraz hale przemysłowe, budynki użyteczności publicznej zastosuj system 100 (rynna 100mm z rurą spustową 90 mm lub 63 mm)

Domy jedno oraz wielorodzinne, bloki, większe magazyny, obiekty użyteczności publicznej, sklepy wielkopowierzchniowe oraz hale przemysłowe zastosuj system 125 (rynna 125 z rurą spustową 90 lub 110 mm)

Duże obiekty budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego i komercyjnego zastosuj system 150 (rynna 150 z rurą spustową 110)

Skontaktuj się z nami

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci numeru telefonu i adresu e-mail przez Krzysztofa Popławskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Traffic Krzysztof Popławski w celu udzielenia odpowiedzi na wysłaną za pośrednictwem formularza wiadomość e-mail. Przyjmuję do wiadomości, iż moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez Krzysztofa Popławskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Traffic Krzysztof Popławski (dalej: administrator), NIP 5420010485, adres: ul. Kombatantów 4/1, 15-110 Białystok, tel. 85 678 54 80, email: sekretariat@traffic-blachy.pl, oraz że: pozyskane dane osobowe przechowywane będą przez okres, niezbędny do przygotowania i przesłania odpowiedzi na wysłaną za pośrednictwem formularza wiadomość e-mail oraz dalszej korespondencji; przysługuje mi prawo do: a) uzyskania potwierdzenia, czy moje dane osobowe są nadal przetwarzane przez administratora i dostępu do tych danych; b) informacji o celach przetwarzania danych osobowych, odbiorcach (w tym kategoriach odbiorców), którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, c) okresie przechowywania danych osobowych lub kryteriach ustalania tego okresu, d) sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, e) żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeśli został zrealizowany cel, dla których zostały zebrane, f) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacji kwestionowania prawidłowości tych danych, g) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy dane osobowe nie są już potrzebne administratorowi, dane przetwarzane są niezgodne z prawem, a nie zostanie wyrażona zgoda na ich usunięcie oraz wobec przetwarzania danych osobowych na cele marketingu bezpośredniego, h) otrzymania danych osobowych udostępnionych administratorowi i ich przesłania innemu administratorowi danych osobowych, i) wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, a zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednakże bez udzielenia takiej zgody kontakt za pośrednictwem niniejszego formularza nie jest możliwy.

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Krzysztofa Popławskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Firma Traffic Krzysztof Popławski , NIP 5420010485, adres: ul. Kombatantów 4/1, 15-110 Białystok, tel. 85 678 54 80, email: sekretariat@traffic-blachy.pl informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres poczty elektronicznej podany w formularzu.

Adresy oddziałów

Białystok

ul. Kombatantów 4/1
15-110 Białystok

Kwidzyn

ul. Sportowa 2
82-500 Kwidzyn

Biała Podlaska

ul. Sidorska 68
21-500 Biała Podlaska

Hajnówka

ul. Armii Krajowej 5 /3
17-200 Hajnówka

Zobacz inne produkty

Blachodachówka

Lekkość, trwałość, łatwość montażu i niezawodność

Blachy Trapezowe

Prostota, jakość i niezawodność

Rąbek Stojący

Ciekawe wzornictwo, nawiązanie do tradycji.

Akcesoria

Rynny, parapety, gąsiory, wkręty