Elementy konstrukcyjne dachu – akcesoria dachowe

Podczas budowy lub remontu dachu warto pomyśleć o zamontowaniu dodatkowych akcesoriów. Zwiększają one bezpieczeństwo, pomagają utrzymać dom w czystości, minimalizują ryzyko przyszłych napraw. Niektóre z nich zabezpieczają przed wodą opadową lub piorunami, osuwaniu się śniegu lub zatrzymują rozrost mchów i porostów

Nie należy ignorować dodatkowego zabezpieczania dachu i montowania przydatnych akcesoriów. Początkowy ich koszt może wydawać się zniechęcający, jednak na dłuższą mętę jest to rozwiązanie bardzo ekonomicznie, jeżeli zwrócimy uwagę na późniejsze koszty napraw i konserwacji dachu.

Akcesoria wentylacyjne dachu

Wentylacja budynku jest jednym z ważniejszych aspektów, jakie należy uwzględnić przy budowaniu domu. Wpływa ona zarówno na codzienny komfort użytkowania, jak też na samo zdrowie. Może prowadzić to nawet do poważnych schorzeń. Źle zaprojektowany dom, jak też niesprawna wentylacja wspomaga gromadzeniu się wilgoci, która może powodować narastanie grzybów i pleśni trudnego w usunięciu. Zła wentylacja pogarsza też stan techniczny budynku.

  • Kominy wentylacyjne – innowacyjne kominy wentylacyjne odgrywają kluczową rolę w wentylacji całego budynku. Sklepy mają bardzo różnorodny wybór kominów. Charakteryzują się one funkcjonalnością i zastosowaniami.

Dobrze dobrany komin wentylacyjny w budynku inicjuje wentylacje naturalną. Powinien on mieć przemyślaną konstrukcję dopasowaną do kształtu dachu
i całego domu.

  • Wywietrzniki grawitacyjne – są doskonałym uzupełnieniem i dodatkową ochroną. Kierują w odpowiedni sposów ruch powietrza grawitacyjnego, który zależny jest zarówno od różnicy temperatur w wentylowanych pomieszczeniach oraz siły wiatru, któremu towarzyszy ciśnienie.

W zależności od siły wiatru oraz jego kąta padania wywietrznik wytwarza mniesze lub większe ciśnienie.

  • Dachówki wentylacyjne – montuje się je tam, gdzie nie można lub trudno jest wykorzystać innej formy wentylacji. Głównie zamieszcza się je przy kalenicach, okapach, koszach oraz przy oknach dachowych.

W Polsce ta forma jest rzadko wykorzystywana, ze względu na skomplikowaną budowę dachu oraz wysokie koszty.

Akcesoria zabezpieczające przed gromadzącą się wodą opadową

Inną formą akcesoriów dachowych są np. kosze dachowe i inne środki mające na celu zatrzymanie gromadzącej się wody. Są one bardzo istotne, ponieważ spełniają podwójną funkcje. Kosz dachowy w sezonie deszczowym nakierowuje kierunek płynięcia wody, natomiast zimą – śniegu. Można również zainwestować w dodatkowe zabezpieczenia przydatne w sezonie zimowym. Mamy do dyspozycji m.in. elektryczne systemy przeciwoblodzeniowe, płotki i bale przeciwśnieżne.

Akcesoria do utrzymania czystości

Mamy również do dyspozycji szeroki wybór akcesoriów dachowych pomagających utrzymać zadaszenie w czystości.

  • Kształtki miedziane – jest to bardzo ciekawy i praktyczny sposób na zachowanie czystości dachu. Kształtki zbudowane są ze specjalnego rodzaju miedzi, który przy kontakcie z wodą wytwarza substancję, która oczyszcza dach i zabezpiecza ją przed przyszłymi nalotami. Kształtki miedzi są używane do dachów z płytki ceramicznej i cementowej. Są rozwiązaniem wieloletnim.

Instalacje odgromowe

Różne formy akcesoriów dachowych, które mają na celu zabezpieczenie domu przed wyładowaniami elektrycznymi, tj. piorunami oraz przed jego skutkami.

  • Zwody (pionowe i poziome) – konstrukcje dachowe bezpośrednio przyjmujące wyładowania elektrostatyczne

  • Przewody odprowadzające – konstrukcje dachowe łączące zwody
    z uziemieniem

  • Przewody uziemiające – elementy konstrukcyjne uziemiające dach, dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa porażenia

  • Uziomy i zaciski probiernicze – kierują piorun bezpośrednio w ziemie

Przy wyborze akcesoriów dachowych należy myśleć wiele lat w przyszłość i przygotować się na różne zagrożenia pogodowo-atmosferyczne. Przede wszystkim powinniśmy mieć na uwadze bezpieczeństwo własne oraz innych użytkowników w domu. Świadome i przemyślane decyzje uchronią nasze zdrowie, stan techniczny budynku oraz pozwolą oszczędzić na przyszłych naprawach i konserwacji dachu.